PATRIMONIUM


AANSPRAKELIJKHEID


WERKNEMERS


UZELF

MEDEWERKERS

Als werkgever bent u, conform de Wet van 10 april 1971 op arbeidsongevallen, verplicht uw arbeiders en bedienden vanaf hun eerste dag van tewerkstelling te verzekeren tegen arbeidsongevallen. De arbeidsongevallenverzekering dekt ongevallen op de werkvloer en ongevallen van en naar het werk voor volgende waarborgen:

 • Loonverlies bij tijdelijke en blijvende ongeschiktheid en overlijden
 • Kostenvergoeding: medische verzorging, verplaatsing, prothesen, hulp van derden …


  Wij onderscheiden ons van andere marktspelers door een goede indekking van uw risico’s en door grondig advies rond de mogelijkheid van bijkomende waarborgen die verder gaan dan de wettelijke verplichting en uw medewerkers bijkomend extralegaal voordeel bieden.

  Mogelijke oplossingen:

  De verplichte verzekering arbeidsongevallen vanaf start payroll (dekking beroeps- en wegwerkrisico op geplafonneerde bezoldiging die jaarlijks geïndexeerd kan worden).

 • Waarborguitbreidingen ongevallen (optioneel)
 • Excedent beroeps- en wegwerkrisico (gedeelte der bezoldigingen boven het plafond)
 • Privéleven


  Speciale risico’s:

 • Persoonlijke ongevallen
 • Ongevallenverzekering ten gevolge van overlijden voor successieplanning
 • Crewdekking binnen- en zeevaart
 • Dekking voor buitenlanders die voor korte termijn in België verblijven (studenten, familieleden, stagiairs, …)
 • Events
 • Waarborgen professionele sportbeoefenaars
 • Buitenland korte termijn voor privé en/of beroepsdoeleinden
 • Buitenland langere termijn of onbepaalde tijd (detacheringen, expats, …)
 • Oorlogsrisico’s - risicogebieden
 • Reisbijstand
 • Pensioen/overlijden
 • Ziekte en ongevallen
 • Medische kosten
 • Repatriëring
 • Kidnap & Ransom  Het is niet eenvoudig goede medewerkers aan te trekken of te behouden. Employee benefits kunnen daar een belangrijke rol in spelen. In functie van uw personeelsbeleid en budget werken wij scenario’s uit met betrekking op nieuwe benefits en bestaande plannen.
  Implementatie, beheer en communicatie naar medewerkers toe nemen wij graag voor onze rekening, in continu overleg met de onderneming. D’hondt Insurance beschikt over een team van experts voor zowel studie als beheer hiervan.

  Mogelijke oplossingen:

  Arbeidsongevallen

 • Verplichte verzekering vanaf start payroll overeenkomstig de Wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen (dekking beroeps- en wegwerkrisico op geplafonneerde bezoldiging die jaarlijks kan geïndexeerd worden)
 • Waarborguitbreidingen ongevallen (optioneel)
 • Excedent beroeps- en wegwerkrisico (gedeelte der bezoldigingen boven het loonplafond)
 • Privéleven


  Groepsverzekering

 • Pensioen (defined benefit, defined contribution of cash balance plannen)
 • Individueel of collectief beheer
 • Bonusplannen
 • Individuele pensioentoezeggingen (IPT)
 • Consolidaties brugpensioenen
 • Salary split
 • Sectorplannen
 • Overlijden (incl. Keyman-verzekering)
 • Invaliditeit
 • Medische kosten


  Speciale risico’s

  Binnen- en buitenland

 • Persoonlijke ongevallenverzekeringen
 • Ongevallenverzekering als gevolg van overlijden voor successieplanning
 • Dekkingen crew binnen- en zeevaart
 • Dekking voor buitenlanders die voor een korte termijn in België verblijven (studenten, familieleden, stagiairs, …)
 • Events
 • Waarborgen professionele sportbeoefenaars


  Buitenland

 • Buitenland korte termijn voor privé en/of beroepsdoeleinden
 • Buitenland langere termijn of onbepaalde tijd (detacheringen, expats, ..)
 • Oorlogsrisico’s – risicogebieden


  Andere

 • Reisbijstand
 • Pensioen/Overlijden
 • Ziekte en ongevallen
 • Medische kosten
 • Repatriëring
 • Kidnap & Ransom


  Consultancy-opdrachten

 • Studies
 • Benchmarks
 • Multinational pooling
 • Actuariële diensten


  CONTACTEER ONZE SPECIALISTEN
   Benoit Vincke
  Account Manager
  GSM : +32 477 33.32.21
  Neem contact op met Benoit Vincke
   Marie Ghesquière
  Account Manager
  GSM : +32 494 49.26.79
  Neem contact op met Marie Ghesquière